Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
Centrum Zdislava 43378692
Dům dětí a mládeže 70927880
Mateřská škola Nové Město na Moravě 70995559
Město Nové Město na Moravě 00294900
Novoměstská kulturní zařízení 00372854
Novoměstské služby s.r.o. 03022641
Novoměstské sociální služby 48899097
TS služby s.r.o. 25509187
Základní umělecká škola Jana Štursy 70282439
ZŠ Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě 60574674
ZŠ Vratislavovo náměstí 124, Nové Město na Moravě 70284725