Profil zadavatele: Novoměstské služby s.r.o.

  • Název: Novoměstské služby s.r.o.
  • IČO: 03022641
  • Adresa:
    Soškova 1346
    592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nmnm.cz/profile_display_634.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 520990

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka tepelné energie pro Novoměstské služby s.r.o.
nadlimitní Zadáno 12.12.2022 20.12.2022 12:00
Vybavení posilovny ve wellness, Městské lázně Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 20.08.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016