Veřejné zakázky Nového Města na Moravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Nové Město na Moravě.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .
V případě technických dotazů nebo problémů můžete kontaktovat pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
V případě dotazu na konkrétní VZ kontaktujte administrátora VZ: tel.: 566 598 359.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2019 25.01.2019 10:00
Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2019 23.01.2019 13:00
Slavkovice - rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.01.2019 21.01.2019 12:00
Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec- 3.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.01.2019 21.01.2019 14:00
Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.01.2019 17.01.2019 10:00
Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2018 16.10.2018 11:00
Rekonstrukce památníku obětí 1. světové války - Lev
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodávka kovového regálu pro Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2017 03.10.2017 10:00
Odlití a osazení bronzové sochy Mistr Jan Hus od Jana Štursy na kamenný podstavec do zahrady evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2015 05.05.2015 13:00
všechny zakázky