Veřejné zakázky Nového Města na Moravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Nové Město na Moravě.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .
V případě technických dotazů nebo problémů můžete kontaktovat pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
V případě dotazu na konkrétní VZ kontaktujte administrátora VZ: tel.: 566 598 359.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Nové Město na Moravě -Polička s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 27.04.2021 10:00
„Modernizace odborných učeben při 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě - stavební část“
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2021 28.04.2021 12:00
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2021-2023
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2021 26.04.2021 13:00
Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 16.04.2021 10:00
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě - zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2021 08.04.2021 11:00
Výměna podlahové krytiny, ZŠ Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 12.04.2021 10:00
Modernizace odborných učeben při 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2021 06.04.2021 12:00
Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2021 08.03.2021 12:00
Rekonstrukce památníku obětí 1. světové války - Lev
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 10:00
Odlití a osazení bronzové sochy Mistr Jan Hus od Jana Štursy na kamenný podstavec do zahrady evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2015 05.05.2015 13:00
všechny zakázky