Veřejné zakázky Nového Města na Moravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Nové Město na Moravě.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .
V případě technických dotazů nebo problémů můžete kontaktovat pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
V případě dotazu na konkrétní VZ kontaktujte administrátora VZ: tel.: 566 598 359.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Penetrační testy v rámci projektu „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 16.04.2024 11:00
Výměna balkonového zábradlí BD Drobného 301, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2024 18.04.2024 12:00
Studie proveditelnosti- veřejná koupaliště v místních částech Nového Města na Moravě- Hlinné a Pohledec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2024 08.03.2024 11:00
Výměna dveří a oken, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2024 04.03.2024 12:00
Nákup elektromobilu pro Novoměstské sociální služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2024 19.02.2024 12:00
Rekonstrukce památníku obětí 1. světové války - Lev
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 10:00
Odlití a osazení bronzové sochy Mistr Jan Hus od Jana Štursy na kamenný podstavec do zahrady evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2015 05.05.2015 13:00
všechny zakázky