Veřejné zakázky Nového Města na Moravě

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Nové Město na Moravě.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .
V případě technických dotazů nebo problémů můžete kontaktovat pracovníky podpory - Helpdesk QCM: tel. +420 538 702 719, e-mail: .
V případě dotazu na konkrétní VZ kontaktujte administrátora VZ: tel.: 566 598 359.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka SW pro Městskou policii Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2018 27.11.2018 11:00
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2019-2020
podlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 20.11.2018 11:00
Výměna plynového kotle v II. NP budovy č. p. 97 v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.10.2018 06.11.2018 12:00
Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech a vodoměrů na SV a TUV v nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně dálkových odečtů indikátorů spotřeby tepla pro roční zúčtování služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2018 30.10.2018 14:00
Rekonstrukce mostu přes řeku Bobrůvku u kamenolomu v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2018 16.10.2018 11:00
Sportovní hala Nové Město na Moravě
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2018 19.11.2018 11:00
Rekonstrukce památníku obětí 1. světové války - Lev
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 10:00
Dodávka kovového regálu pro Novoměstská kulturní zařízení, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2017 03.10.2017 10:00
Odlití a osazení bronzové sochy Mistr Jan Hus od Jana Štursy na kamenný podstavec do zahrady evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2015 05.05.2015 13:00
všechny zakázky