Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Penetrační testy v rámci projektu „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2024 16.04.2024 11:00
Výměna balkonového zábradlí BD Drobného 301, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2024 18.04.2024 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Fotovoltaický systém na městských budovách“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2024 08.03.2024 10:00
Studie proveditelnosti- veřejná koupaliště v místních částech Nového Města na Moravě- Hlinné a Pohledec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.02.2024 08.03.2024 11:00
„Šestá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 01.03.2024 11:00
Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě č.p.731, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2024 06.03.2024 11:00
Výměna dveří a oken, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2024 04.03.2024 12:00
Zrušení horního návesního rybníka v Maršovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2024 14.02.2024 11:00
Poskytovatel telekomunikačních služeb pro město Nové Město na Moravě na období 2024-2028
podlimitní Zadáno 24.01.2024 12.02.2024 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP 2024, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 01.02.2024 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka pro Nové Město na Moravě v roce 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 01.02.2024 12:00
Opěrná zeď rybníka Slavkovice-3.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 25.01.2024 11:00
Nákup elektromobilu pro Novoměstské sociální služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2024 19.02.2024 12:00
Dodávka kancelářského papíru v roce 2024-2025, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2024 12.01.2024 12:00
Změna užívání objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny- Maršovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023 29.01.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››