Profil zadavatele: Novoměstská kulturní zařízení

  • Název: Novoměstská kulturní zařízení
  • IČO: 00372854
  • Adresa:
    Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nmnm.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk knihy Historie ochotnického divadla v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 15.10.2021 10:00
Dodávka řetězových motorů jevištní techniky, Novoměstská kulturní zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 23.11.2020 10:00
Tisk katalogu díla Karla Němce
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 11.11.2019 13:00
Dodávka osvětlovacího pultu pro Novoměstská kulturní zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 07.10.2019 13:00
Dodávka a montáž okenních folií, KD Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 23.05.2019 11:00
Obnova Horáckého muzea č.p. 114, Nové Město na Moravě, restaurování štukové výzdoby a omítkových vrstev místnosti v I.NP budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 12.03.2019 11:00
Obnova Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, etapa II.-podlaha půdy a obnova schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 02.06.2017 11:00
Dodávka závěsů a záclon pro Kulturní dům Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 02.09.2016 11:00
Kulturní dům Nové Město na Moravě -rekonstrukce gobelínového salonku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 17.05.2016 10:00
Dodávka kina pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 18.07.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016