Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže

  • Název: Dům dětí a mládeže
  • IČO: 70927880
  • Adresa:
    Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.nmnm.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení