Profil zadavatele: Město Nové Město na Moravě


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě - část 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2021 07.10.2021 11:00
Dodávka automobilu pro MP Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2021 19.08.2021 10:00
Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 11.08.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu "Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě, etapa 2"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 08.07.2021 10:00
Nákup varného kotle pro školní jídelnu I.ZŠ v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 17.06.2021 10:00
Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 10:00
Změna č.2 Územního plánu Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 25.05.2021 10:00
Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky I, Nové Město na Moravě 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 12:00
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Nové Město na Moravě -Polička s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 27.04.2021 10:00
„Modernizace odborných učeben při 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě - stavební část“
podlimitní Zadáno 08.04.2021 28.04.2021 12:00
Nákup dopravního požárního automobilu pro JSDH Rokytno
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 16.04.2021 10:00
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě - zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 11:00
Modernizace odborných učeben při 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě
podlimitní Zadáno 08.03.2021 06.04.2021 12:00
Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 08.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››