Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS stavby "Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 19.05.2014 12:00
Úprava horní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 23.05.2014 12:00
Dešťová kanalizace, komunikace a rekonstrukce vodovodu Olešná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2014 22.05.2014 12:00
Rozšíření parkovacích stání na ul. Hornická
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 05.05.2014 16:00
Optimalizace úspor energií v budově MŠ Pohledec
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2014 14.05.2014 12:00
Propagace "singltreků" na Novoměstsku
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2014 30.04.2014 10:00
Výměna oken a dveří v budově č.p. 68 v Novém Městě na Moravě, č.p. 48 v Pohledci a č.p. 7 ve Slavkovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 30.04.2014 12:00
Potraviny pro školní jídelny v Novém Městě na Moravě na období 4-6/2014
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2014 23.04.2014 12:00
oprava sociálního zařízení pro zaměstnance - pracoviště Žďárská
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2014 22.04.2014 11:00
Opravy místních komunikací v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 04.04.2014 11:00
Údržba veřejné zeleně v Novém Městě na Moravě v roce 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 07.04.2014 12:00
Oprava chodníku a veřejného osvětlení na ulici Mírová v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 04.04.2014 10:00
Oprava střechy na obecní budově v Hlinném a kulturním domě v Jiříkovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2014 09.04.2014 13:00
Obměna 1ks osobního výtahu tř.I včetně příslušenství v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2014 03.04.2014 10:00
Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2014 31.03.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016