Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a nátěr fasády objektu č.p. 71 v Petrovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 23.11.2017 10:00
Výměna oken a dveří v č.p. 71 v Petrovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 23.11.2017 11:00
Odborný lesní hospodář pro správu lesů ve vlastnictví Nového Města na Moravě na období 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 15.11.2017 10:00
Obytný soubor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura
podlimitní Zadáno 01.11.2017 04.12.2017 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci akce " Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 09.11.2017 12:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci akce "Adaptace objektu č.p. 16 v NMNM pro potřeby ZUŠ"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 09.11.2017 12:00
Dodávka automobilu II, Novoměstské sociální služby
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 09:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II, Nové Město na Moravě 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 31.10.2017 10:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky III, Nové Město na Moravě 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 26.10.2017 12:00
Rekonstrukce památníku obětí 1. světové války - Lev
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 30.10.2017 10:00
Nové Město na Moravě-rekonstrukce památníku obětem 1.světové války -Pohledec
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2017 20.10.2017 10:00
Projekční práce pro akci "Rekonstrukce ul. Drobného, Nové Město na Moravě, úsek Smetanova- Výhledy"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 16.10.2017 12:00
Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 04.10.2017 12:00
Dodávka konvektomatu pro jídelnu MŠ, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 03.10.2017 13:00
Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci "Centrum služeb a řemesel ul. Soškova v Novém Městě na Moravě- technická infrastruktura"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 20.09.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016