Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky V., Nové Město na Moravě 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 04.12.2018 10:00
Dodávka SW pro Městskou policii Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 28.11.2018 11:00
Výměna plastových oken v DPS č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2018 05.11.2018 12:00
Výměna plynového kotle v II. NP budovy č. p. 97 v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2018 06.11.2018 12:00
Výměna vodoměrů na SV a TUV a indikátorů spotřeby tepla v bytových domech a vodoměrů na SV a TUV v nebytových domech ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, včetně dálkových odečtů indikátorů spotřeby tepla pro roční zúčtování služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 30.10.2018 14:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky IV, Nové Město na Moravě 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 17.10.2018 13:00
Datové rozvody v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, NMNM
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 03.10.2018 10:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky III, Nové Město na Moravě 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2018 14.09.2018 11:00
Dodávka a montáž 2 ks sekčních garážových vrat
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 14.09.2018 10:00
Herní prvky- Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 03.08.2018 11:00
Sledování pohybu služebních vozidel a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 18.06.2018 15:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky II., Nové Město na Moravě 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2018 30.05.2018 11:00
Výměna kovových vchodových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 10.05.2018 12:00
Opravy povrchů místních komunikací v Novém Městě na Moravě v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2018 20.04.2018 11:00
Výměna garážových vrat v č.p. 54 v Hlinném
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 11.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016