Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD pro změny stavby " Městské lázně - ul. Hornická, Nové Město na Moravě"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2015 15.05.2015 08:00
Rekonstrukce MK Bělisko, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2015 18.05.2015 10:00
Dodávka mobilní kamery, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 12.05.2015 10:00
Odlití a osazení bronzové sochy Mistr Jan Hus od Jana Štursy na kamenný podstavec do zahrady evangelického kostela v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2015 05.05.2015 13:00
Obměna 1 ks osobního výtahu tř.I včetně příslušenství v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 04.05.2015 13:00
Úprava zábradlí na rybníku Kazmírův v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 04.05.2015 10:00
Vodovodní přípojka "MŠ Nové Město na Moravě-pracoviště Žďárská"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 24.04.2015 11:00
Nákup klimatizace, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2015 14.04.2015 11:00
Projekční práce pro akci " Křižovatka ul. Soškova-Křičkova, Nové Město na Moravě-studie umístění kruhového objezdu, PD stavebních úprav parku, PD rekonstrukce a rozšíření chodníku na ul. Soškova"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2015 13.04.2015 10:00
Výměna podlahové krytiny v učebně VV, II.ZŠ, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2015 30.03.2015 14:00
Vybudování podzemní jímky -ekologické nocležiště
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 08.04.2015 13:00
Kompletní rekonstrukce kotelny v č.p.12 v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2015 02.04.2015 11:00
Výmalby a nátěry prostor příspěvkových organizací města Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2015 01.04.2015 11:00
Oprava střechy dřevníku na Rokytně
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2015 01.04.2015 14:00
Projektová dokumentace pro stavbu "Parkovací místa a chodník na ul. Tyršova,NMNM"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.03.2015 09.03.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016