Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržbářské práce pro město Nové Město na Moravě na období 2015- 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 20.08.2015 13:00
Vybavení posilovny ve wellness, Městské lázně Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2015 20.08.2015 00:00
Úprava přechodu pro chodce Nové Město na Moravě - ul. Žďárská-pod nemocnicí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2015 11.08.2015 11:00
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Nové Město na Moravě na období 2016-2020
podlimitní Zadáno 23.07.2015 09.09.2015 10:00
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Městské lázně Nové Město na Moravě - dodávka interiérových výrobků"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2015 18.08.2015 12:00
Městské lázně Nové Město na Moravě – dodávka exteriérových výrobků
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2015 18.08.2015 12:00
Zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Nové Město na Moravě na období 2017-2026
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2015 20.07.2015 11:00
Projekční práce pro stavbu "Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě"
VZ malého rozsahu Zrušeno 25.06.2015 08.07.2015 13:00
Nákup potravin pro školní jídelny v Novém Městě na Moravě na období 7-12/2015
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 30.06.2015 11:00
Projekční práce pro akci "Rekonstrukce místní komunikace a prodloužení dešťové kanalizace v Jiříkovicích"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 24.06.2015 14:00
Projekční práce na stavbu "Rozšíření katolického hřbitova v Novém Městě na Moravě"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 30.06.2015 11:00
Nákup kancelářského papíru A4/80g , Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 22.06.2015 11:00
Herní prvky, dopadová plocha Nové Město na Moravě 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 18.06.2015 11:00
Výměna oken v budově č.p. 79 ve Slavkovicích
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 08.06.2015 14:00
BOZP stavby " Rekonstrukce MK Bělisko, Nové Město na Moravě"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2015 12.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016