metodika k získání originálu dokumentu v elektronické podobě
Datum poslední změny 21.11.2017 08:20:43

Obecně platí, že má-li být elektronický dokument originálem musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis. V případě, že jde o výpisy z evidencí vedené veřejnoprávními původci je takovýto dokument označen kvalifikovanou elektronickou pečetí. Více zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Metodika k získání jednotlivých originálů dokumentů v elektronické podobě prokazujících kvalifikaci dodavatele je uvedena v příloze.


PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace