Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní studie lokality Svárov v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka výpočetní a kancelářské techniky I, Nové Město na Moravě 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 14.05.2021 12:00
Zpracování lesních hospodářských osnov v zařizovacím obvodu Nové Město na Moravě -Polička s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 27.04.2021 10:00
„Modernizace odborných učeben při 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě - stavební část“
podlimitní Zadáno 08.04.2021 28.04.2021 12:00
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2021-2023
nadlimitní Zadáno 23.03.2021 26.04.2021 13:00
Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě - zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky
podlimitní Zadáno 17.03.2021 08.04.2021 11:00
Výměna podlahové krytiny, ZŠ Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 12.04.2021 10:00
Modernizace odborných učeben při 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě
podlimitní Zadáno 08.03.2021 06.04.2021 12:00
Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 08.03.2021 12:00
Opravy povrchů místních komunikací v místních částech města Nové Město na Moravě, Maršovice a Jiříkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 09.03.2021 11:00
Cyklostezka ul. Nečasova, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I.etapa
podlimitní Zadáno 19.02.2021 15.03.2021 12:00
Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2021 pro Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 01.03.2021 15:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP, Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 11.02.2021 12:00
Rekonstrukce ul. Drobného, Nové Město na Moravě, úsek Smetanova- Výhledy
podlimitní Zadáno 22.01.2021 17.02.2021 11:00
Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě na období 2022-2023
nadlimitní Zadáno 20.01.2021 01.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››