Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení NMNM Smuteční síň
Odesílatel Zbyněk Ryška
Organizace odesílatele Město Nové Město na Moravě [IČO: 00294900]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2022 09:21:08
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Podmiňující stavby veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury (parkovací stání) je nutné umístit v řešeném území vyznačeném v podkladu P02 – řešené území, tak jak je uvedené v Soutěžních podmínkách v odst. 2.2.1. Řešené území je vyznačeno v podkladu 02 fialově (v souborech *.dwg a *.dgn hladina označená řešené území). Řešené území je plocha vymezená návrhem změny Územního plánu OH Z162 viz podklad 04 – územní plán. Tento požadavek je závazný a v případě nedodržení bude návrh vyloučen z posuzování.


Přílohy
- 292_NMNM_Smutecni_sin_vysvetleni_SP_y2022m06d02.pdf (20.26 KB)